Arbetar du i dagsläget inom läkaryrket men vill kunna tjäna lite bättre? Eller är det kanske en större flexibilitet som lockar dig? Oavsett vilket kan du få såväl mer flexibilitet som en högre lön som läkare om du väljer att jobba för ett bemanningsföretag. Fortsätt att läsa för att få mer information om den här möjligheten!

Två skäl till att du kan få en högre lön som läkare hos ett bemanningsföretag

Det finns flera goda skäl till att du kan få en högre lön som läkare när du väljer att arbeta för ett bemanningsföretag:

  • Stor efterfrågan. Det råder, som du säkert redan vet, en stor brist på kompetens i vården. Detta gäller inte minst när det kommer till personer som är verksamma inom läkaryrket. Med den stora bristen på kompetens och den stora efterfrågan på densamma är bemanningsläkare väldigt eftertraktade. Detta betyder att vårdgivare är beredda att betala mer för denna kompetens när de hyr in den från bemanningsföretagen.
  • Konkurrenskraftig lön. Ett annat skäl till att du kan få en lite högre lön som läkare hos ett bemanningsföretag är att dessa erbjuder dig en konkurrenskraftig lön. Du får vanligtvis en lite högre timlön när du jobbar via bemanning än vad du hade fått som tillsvidareanställd läkare i regionen. Dessutom kan du ibland även få ytterligare kompensation för till exempel resor samt andra förmåner såsom boende etc.

Detta är de viktigaste skälen till att lönen är högre. Men samtidigt finns det även ytterligare fördelar. Läs mer om dessa nedan!

Fler goda skäl att bli bemanningsläkare

Som vi redan har nämnt finns det fler skäl att bli bemanningsläkare än enbart att du kan få en högre lön som läkare på detta sätt. Några exempel på dessa fördelar är:

  • Flexibiliteten. Många läkare uppskattar den stora flexibilitet som det medför att vara anställd som konsult via ett bemanningsföretag. Detta är faktiskt en av de allra största fördelarna med att jobba på detta sätt. Du kan själv välja när och var du vill jobba. Därmed kan du få en väldigt bra balans mellan arbete och fritid.
  • Variationen. Ombyte förnöjer. Detta gäller även i karriären, så även detta är något som talar för konsultlivet!
Få en större flexibilitet och mer lön som läkare via bemanning