Sedan man kom på storheten i camera obscura, har intresset för fotografering blivit någonting centralt för allt fler människor. Den första egentliga kameran var långt ifrån lika bra och effektiv som de enklaste modeller vi har i dagsläget. Dock fungerade den alldeles utmärkt för sin tid.

En camera obscura, vars namn är latin och betyder ’mörkt rum’, är helt enkelt en helt tät och mörk låda i vilket man fäster ett fotopapper. Genom ett minimalt hål i lådan kan ljuset sedan nå fotopapperet. För att man skulle kunna ta ett foto med en sådan låda, krävdes det att objektet eller modellen satt helt blickstilla under ganska lång tid. Slutartiden på en obscura är oerhört lång och bilden blir därför enormt känslig för rörelser. En nysning skulle kunna förstöra hela bilden och göra att man var tvungen att börja om på nytt. Detta är en av orsakerna till att det inte finns några riktigt gamla bilder på rörliga motiv. Det var helt enkelt omöjligt att fånga rörelser på bild.

Alla kan bygga webb med WordPress

De redan stora mängderna av webbplatser som grundar sig på WordPress växer kontinuerligt i antal. Därtill kan man skönja en radikal utveckling där open-source CMS mer eller mindre begränsats till Drupal och WordPress. De båda plattformarna är användbara till det mesta, men WordPress är kanske smidigare till enklare webbsidor medan Drupal har fördelar vid bygge av riktigt stora sajter.

Modern fotografering och retuschering

Dagens fotokonst är någonting helt annat än den vi känner från historisk tid. Nu kan allting fotas och dokumenteras. De som jobbar med foto och design, har många gånger möjlighet att ta bilder som fångat händelser snabbare än vad ögat hinner med. Detta i kombination med datorernas möjlighet att förändra och retuschera bilderna i efterhand, gör att foto inte längre är någonting som enbart handlar om att hitta rätt motiv. Det har blivit en konstform där en hel del kreativitet efterfrågas. En bild kan göras om och förbättras många gånger om, och det som till synes är en vanlig skogsbild, kan i händerna på rätt fotograf bli någonting helt annat. Grafik, design och foto har smält samman i allt större utsträckning och man kan inte dra en tydlig gräns mellan dessa.